Disclaimer

De door E-rente.nl op of via deze site verstrekte informatie
is geen aanbod of advies.

Ondanks alle zorg die besteed is aan deze site kan
E-rente.nl geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade
die het gevolg is van enige onvolkomenheid of fout in de
inhoud van deze website. E-rente.nl maakt uitsluitend
gebruik van betrouwbare bronnen. Aan de vermelde rentes
kunnen geen rechten worden ontleend. De gegevens zijn
voor een groot deel afkomstig van de banken zelf. De site
is uitsluitend bedoeld als informatiebron.